Tumblelog by Soup.io
 • Ignition
 • bufordskpu
 • straycat
 • darksideofthemoon
 • filthyG
 • propanexnightmares
 • bimbam
 • AdikTheOne
 • kamykartur
 • niggertits
 • wisniakowska
 • ruuude
 • rbckpp
 • mahvash
 • soulpower
 • vindurinn
 • kaleidoscopex
 • Vindy
 • chowmein
 • destrukcja
 • verdantforce
 • grajki
 • hitlerama
 • qbshtall
 • schaaf
 • Dennkost
 • Okruszek
 • jessieloves
 • agresjaniekontrolowana
 • cosdziwnego
 • Exfeletes
 • RockYourMind
 • henrylee
 • hubik
 • kurtkombajn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

3118 d7cb 500
thalassophobia
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaanabee anabee
4586 5552 500
Reposted fromtichga tichga viawonko wonko
When it comes to love and loss, acceptance is never easy. We can't make someone see all we have to give, make them love us, or make them change. All we can do is move on and stop wasting time.
— April Mae Monterrosa
Reposted fromkitana kitana viaDietz Dietz
5045 d899 500
1967 Concept Art for 2001 Space Odyssey (McCall)
Reposted fromvolldost volldost
4956 a1c5
Reposted fromFlau Flau viasebner sebner
6911 8abf 500
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viasebner sebner
7946 99c7

omg-humor:

That’s actually not even a bad idea

Reposted fromcobbl3 cobbl3 viasebner sebner
3567 7059 500
Reposted fromqb qb viasebner sebner
6911 b3d2 500
Per Umleitung durch die Galaxie
Reposted fromsommteck sommteck viawonko wonko
Sir Nils Olav, king penguin (Aptenodytes patagonicus),
promoted to Brigadier by Norwegian King's Guard.
Reposted byslovaLynxxxIgnitionvolldostckisbackthor7oshowmetherainbowstrzepyfriquepartyhardorgtfolost-in-spaceutilizedmodalnaOhSnapNocephyaallaturcaAbbaPaterpieriestrojkaDagarhengrete-die-raketetutuswall-of-flowersblackheartgirlaniuszkanodifferencehappykokeshipotatoeheadsbangbangcoloredgrayscalepassingbirdprincess-carolynzielony-groszekstrzepytalarciosiegmundasucznikinkwizytorhormezapanpancernyberciksiostraoutofmyheadtishkawhizzkidrugiaEinhornZorrov2pxdanoniskoczinoksowamotyla-nogamatuss
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
2654 25bf
Goliath Tarantula
Reposted fromvolldost volldost
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
2962 8408
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavolldost volldost
2118 297d 500
Reposted fromtichga tichga viavolldost volldost
Stecknadel
Reposted fromPsaiko Psaiko viavolldost volldost
8361 680e
Reposted fromredux redux viavolldost volldost
4056 6117 500
Reposted fromfungi fungi viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl