Tumblelog by Soup.io
 • makros
 • Ignition
 • bufordskpu
 • straycat
 • darksideofthemoon
 • filthyG
 • propanexnightmares
 • bimbam
 • AdikTheOne
 • kamykartur
 • niggertits
 • wisniakowska
 • ruuude
 • rbckpp
 • mahvash
 • soulpower
 • vindurinn
 • kaleidoscopex
 • Vindy
 • chowmein
 • destrukcja
 • verdantforce
 • grajki
 • hitlerama
 • qbshtall
 • schaaf
 • Dennkost
 • Okruszek
 • jessieloves
 • agresjaniekontrolowana
 • cosdziwnego
 • Exfeletes
 • RockYourMind
 • henrylee
 • hubik
 • kurtkombajn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

6911 b3d2 500
Per Umleitung durch die Galaxie
Reposted fromsommteck sommteck viawonko wonko
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viax-ray x-ray
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiskowo niskowo
5914 43ea

hidekass:

tyleroakley:

tastefullyoffensive:

Rows: Jam, Honey, Marshmallow
Columns: Crunchy, Nutella, Creamy

JESUS TAKE THE WHEEL.

#WOAH THERE ONE ADVANCE IN TECHNOLOGY AT A TIME


Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaOhJohnny OhJohnny
5201 bec3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOhSnap OhSnap
Sir Nils Olav, king penguin (Aptenodytes patagonicus),
promoted to Brigadier by Norwegian King's Guard.
Reposted byslovaLynxxxIgnitionvolldostckisbackthor7oshowmetherainbowstrzepyfriquepartyhardorgtfolost-in-spaceutilizedkmjOhSnapNocephyawartimenoveltyAbbaPaterDagarhengrete-die-raketetutuswall-of-flowersblackheartgirlaniuszkanodifferencehappykokeshipotatoeheadsbangbangcoloredgrayscalepassingbirdprincess-carolynzielony-groszekstrzepytalarcionazarenasucznikinkwizytorhormezapanpancernyberciksiostraoutofmyheadtishkawhizzkidrugiaEinhornZorrov2pxdanoniskoczinoksowamotyla-nogamatussJuNeonshitonarainbowcarsten233
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
0652 4748 500
Reposted fromheythisisbutt heythisisbutt viaaniuszka aniuszka
4852 ffbb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia
2654 25bf
Goliath Tarantula
Reposted fromvolldost volldost
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
2962 8408
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavolldost volldost
2118 297d 500
Reposted fromtichga tichga viavolldost volldost
Stecknadel
Reposted fromPsaiko Psaiko viavolldost volldost
8361 680e
Reposted fromredux redux viavolldost volldost
4056 6117 500
Reposted fromfungi fungi viavolldost volldost
3987 cc74
Reposted fromkaiee kaiee viapankamien pankamien
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viapotatolovero potatolovero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl