Tumblelog by Soup.io
 • bufordskpu
 • straycat
 • darksideofthemoon
 • filthyG
 • propanexnightmares
 • bimbam
 • AdikTheOne
 • kamykartur
 • niggertits
 • wisniakowska
 • ruuude
 • rbckpp
 • mahvash
 • soulpower
 • vindurinn
 • kaleidoscopex
 • Vindy
 • chowmein
 • destrukcja
 • verdantforce
 • grajki
 • hitlerama
 • qbshtall
 • schaaf
 • Dennkost
 • Okruszek
 • jessieloves
 • agresjaniekontrolowana
 • cosdziwnego
 • Exfeletes
 • RockYourMind
 • henrylee
 • hubik
 • kurtkombajn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viatishka tishka
9588 13d4 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viatishka tishka
0112 ffa7 500
Reposted fromHereName HereName viaKing-Karl King-Karl
0215 a52b 500
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec vianowezsie nowezsie
8826 41e8 500

petalpunks:

☽♀☾

Reposted fromkill-me-now kill-me-now vianowezsie nowezsie
8011 5de4
Reposted fromsnowlake snowlake vianowezsie nowezsie
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianowezsie nowezsie
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viafeatherr featherr
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaslodziak slodziak
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq vianowezsie nowezsie
Dorysuj Marcinowi przyjaciół
Reposted frompsychob psychob viaakrew akrew
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature vianowezsie nowezsie
1890 8dfa 500
Reposted frommisiapa misiapa viasuesssauer suesssauer
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viayougurtway yougurtway
7466 adae
Reposted fromnev3r-say-die nev3r-say-die vianowezsie nowezsieAmazing dress by french creator Sylvie Facon 
7070 4e48 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl