Tumblelog by Soup.io
 • makros
 • Ignition
 • bufordskpu
 • straycat
 • darksideofthemoon
 • filthyG
 • propanexnightmares
 • bimbam
 • AdikTheOne
 • kamykartur
 • niggertits
 • wisniakowska
 • ruuude
 • rbckpp
 • mahvash
 • soulpower
 • vindurinn
 • kaleidoscopex
 • Vindy
 • chowmein
 • destrukcja
 • verdantforce
 • grajki
 • hitlerama
 • qbshtall
 • schaaf
 • Dennkost
 • Okruszek
 • jessieloves
 • agresjaniekontrolowana
 • cosdziwnego
 • Exfeletes
 • RockYourMind
 • henrylee
 • hubik
 • kurtkombajn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

1034 22a0 500
Tatry
Reposted frombluuu bluuu viarudosci rudosci
Reposted fromFlau Flau
7022 688e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
Reposted fromFlau Flau via8agienny 8agienny
2175 815b 500
Reposted fromnutt nutt via8agienny 8agienny
Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viarudosci rudosci
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viarudosci rudosci
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury.
W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać.
Bo tu sami swoi.
Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze.
Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki.
Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar.
Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości..
Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— ?
Reposted fromnatelle natelle viarudosci rudosci
...potwory się nie rodzą, potwory ktoś stwarza.
— C.J. Roberts: "Zapach ciemności"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Daleko
wśród obcych ścian
pod niebem
nie moich gwiazd
— Daleko od domu - A. Lipnicka
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
Reposted fromTullfrog Tullfrog viau-dit u-dit
7002 70bb
Reposted bybudaspiarpressanybetonbiauekPuck152edhellzurawianiaczkagruetzevertheermetafnordmimi07lifu
7000 05b1 500
On the top of the Great Pyramid of Giza. 1925.
Reposted bykaddi kaddi


Grand Budapest Hotel
Reposted byLejdiWiolettadanonisko
6894 4bfc 500
4507 0754
Reposted fromteijakool teijakool viapati2k6 pati2k6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl