Tumblelog by Soup.io
 • makros
 • Ignition
 • bufordskpu
 • straycat
 • darksideofthemoon
 • filthyG
 • propanexnightmares
 • bimbam
 • AdikTheOne
 • kamykartur
 • niggertits
 • wisniakowska
 • ruuude
 • rbckpp
 • mahvash
 • soulpower
 • vindurinn
 • kaleidoscopex
 • Vindy
 • chowmein
 • destrukcja
 • verdantforce
 • grajki
 • hitlerama
 • qbshtall
 • schaaf
 • Dennkost
 • Okruszek
 • jessieloves
 • agresjaniekontrolowana
 • cosdziwnego
 • Exfeletes
 • RockYourMind
 • henrylee
 • hubik
 • kurtkombajn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

♪♪♪
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
♪♪♪
♪♪♪
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
♪♪♪
9167 c35f 500
5026 1e28 500
Para
Reposted fromvolldost volldost viainsideX insideX
6730 35a2
Reposted fromGIFer GIFer viaKanister Kanister
6732 e2e2 500
Reposted fromkelu kelu viasucznik sucznik
Reposted fromgruetze gruetze
Reposted fromtgs tgs

December 05 2017

Visiting North Korea

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; Visiting North Korea (44 Pics) 12:28 03.12.2017, World Of Mysteries, amazing, World Of Technology DPRK tourist card
What I hoped would be a 2-way ticket

DPRK Customs form

Restaraunt at the top of the hotel

Hotel lobby

Yes, the hotel had a casino


The West uses sanctions: It's super effective!


Pyongyang Cityscape

Dear Leader

DMZ
North's DMZ fence - super secure!

Rush-hour in Pyongyang


Museum of American War Crimes
Outside of Pyongyang

On the USS Pueblo

Victory Square

At the People's LibraryFrom the roof of the people's library


Pictured: Leadership

The subway


Mass games


At an old film studio

At the Children's palace


At the "Fun Fair"
Reposted fromlockes lockes viabesen besen
5523 6cde 500
lol nope, it's great :D
Reposted fromteijakool teijakool viaKerisha Kerisha
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromlovvie lovvie viarudaizia rudaizia
4529 aac6 500
Reposted frompiehus piehus viaKerisha Kerisha
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viadivi divi
Już nie będzie pierwszych randek. Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem. Nie będziesz już na studiach. Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady. Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu. Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach. Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka. Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. "BRUD"
2971 2b63
Niestety, przyjaźń jest beznadziejnie rzadka, Panie Janie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl