Tumblelog by Soup.io
 • Nekon
 • makros
 • Ignition
 • bufordskpu
 • straycat
 • darksideofthemoon
 • filthyG
 • propanexnightmares
 • bimbam
 • AdikTheOne
 • kamykartur
 • niggertits
 • wisniakowska
 • ruuude
 • rbckpp
 • mahvash
 • soulpower
 • vindurinn
 • kaleidoscopex
 • Vindy
 • chowmein
 • destrukcja
 • verdantforce
 • grajki
 • hitlerama
 • qbshtall
 • schaaf
 • Dennkost
 • Okruszek
 • jessieloves
 • agresjaniekontrolowana
 • cosdziwnego
 • Exfeletes
 • RockYourMind
 • henrylee
 • hubik
 • kurtkombajn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
1135 2b42 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialifeless lifeless
6205 2b71 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamushu mushu
Nie analizujmy, nie interpretujmy.
Czujmy.
Reposted fromFlau Flau vialifeless lifeless
Reposted frombluuu bluuu viawwannie wwannie
Prawda jest trudna, bywa szara i nieładna, ale przyciąga dobrych ludzi.
— Mila księżycowego światła.
Są ludzie, którzy pojawiają się w Twoim życiu na moment, ale są też tacy którzy zostaną w nim na zawsze. Będą mimo wszystko i wbrew wszystkiemu. Kochaj ich i zawsze, jeśli tylko możesz ofiaruj im swoją obecność.
— Rafał Wicijowski, "Oczami Mężczyzny"
7374 8f1e
Reposted fromgrobson grobson viaBabson Babson
6094 b368 500
Reposted fromMadristas Madristas viaBabson Babson
Pachniesz jak szczęście. Moje najpiękniejsze wspomnienia mają Twój zapach.
— Aleksandra Steć
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeless lifeless
2184 60a1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaBabson Babson
Reposted fromFlau Flau viaquinne quinne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl